Error: [ng:areq] Argument 'cmpFooterMockCtrl' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmpFooterMockCtrl&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17838:91 assertArgFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17848:12 $controller@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25997:20 setupControllers@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25132:45 nodeLinkFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24930:48 compositeLinkFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Error: [ng:areq] Argument 'cmp_popupim' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmp_popupim&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17838:91 assertArgFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17848:12 $controller@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25997:20 setupControllers@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25132:45 nodeLinkFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24930:48 compositeLinkFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://mevlana.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Temel Bilgiler

Mevlana Program Tanıtımı

Temel Bilgiler


Mevlâna Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu programın finansal destekçisi Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’dır. Mevlâna Değişim programı 2 hareketlilikten oluşmaktadır. Bir tanesi Mevlâna Değişim Programı diğeri ise Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’dır. Bu başlık altında Mevlâna Değişim Programı ile ilgili bilgi verilecektir.


Mevlâna Değişim Programı’ndan Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve akademisyenlerle, diğer kurumlarda eğitim görmek isteyen Üniversitemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyeleri ve öğretim elemanları sadece Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’ndan yararlanabilmektedirler.) Değişimin gerçekleşebilmesi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile karşı kurum arasında Mevlâna Anlaşması olması şarttır. Öğrencilerimiz anlaşma içeriğine göre 1 dönem ile 1 akademik yıl arasında değişimden yararlanabilirler. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yürütme Kurul Kararı’na göre öğrenciye 4 aylık hibe ödenmektedir. Uzatmak isteyen öğrenciler finansal durumunu kendi üstlenmekle mükelleftir. Gelecek ve gidecek öğrencilerimizin kendi ülkelerinde aldığı burslar kesintiye uğramamaktadır. (YTB bursu hariç) Öğrencilerin kendi üniversitelerinde ödemesi gereken harç vb. bir durum söz konusu ise ödeme yapılmalıdır. Gelen öğrenciler Üniversitemize harç ödemeyeceklerdir. 


Akademik değişim de ise yine Mevlâna kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile karşı kurum arasında anlaşmanın mevcudiyeti şarttır. Akademisyenler en az 14, en fazla 89 gün değişime katılabilirler. Haftalık ders saati en fazla 6 saat olmalıdır. Kalacakları gün için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yürütme Kurul Kararı’na göre günlük yevmiyeler ile ulaşım ücretleri ödenir. 


Anlaşma yapmak isteyen yüksek eğitim kurumları Mevlâna Ofisi’nin kurumsal e-postasına mail atarak, iletişime geçebilirler.

Proje Tabanlı Mevlâna Programı


Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından finanse edilen ve bilimsel çalışmaları destekleyen bir programdır. Bu program kapsamında iki kurum arasında hem değişim gerçekleştirilirken hem de proje çalışmaları sürdürülmektedir. Proje, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Mevlâna kapsamında anlaşması olan üniversitelerle yürütülebilmektedir.  Proje kapsamında akademisyenlere günlük yevmiye ile ulaşım ücretleri ödenmektedir. Öğrenciler için ise 4 aylık burs desteği verilmektedir. Günlük yevmiye, hibeler ve ulaşım ücretleri başvurulan ülkeye göre değişmektedir. Ücretler için başvuru yapılan yılın YÖK tarafından ilan edilen Yürütme Kurul Kararı incelenmelidir. Yürütme Kurul Kararı’nda ayrıca ülkelere göre çalışma alanları (sosyal, sağlık, fen mühendislik) ve proje konuları da belirtilmiştir (web sayfamızda bulabilirsiniz).  Projede en az bir öğrencinin değişime katılması zorunludur. Araştırma görevlileri öğrenci statüsünde değerlendirileceklerdir. Akademisyenler en az 14, en fazla 89 gün değişim hareketliliğinde bulunabilirler. Proje kapsamında gelen/giden öğrenciler en az 1 dönem süresince değişimden yararlanabilirler. Değişim sürecinde izlenen yol Mevlâna Değişim Programı ile aynıdır.

 

Nasıl Başvurulur?

Proje başvurusuna karar veren iki kurumun yürütücüleri istenilen başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır. Formun son halini başvuru tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’daki yürütücü YÖKSİS ‘den doldurarak başvuruyu tamamlar. Formda yer alan bütçe kısmı katılımcıların kalma sürelerine göre otomatikman hesaplanır.

Projenin Yararları

·        Bilimsel Katkı

·        Ortak Yayım, bildiri vb.

·        Uluslararası Yayım

·        Her iki kurumun ikili ilişkilerinin uluslararası platformda geliştirilmesi

·        Kültürel etkileşim, farklı kültürlerin tanınması

·        Yeni proje olanakları

·        Uluslararasılaşma