Hakkımızda

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü olarak 2018 yılında faaliyete geçmiştir. Koordinatörlük, 2018 yılında faaliyetlerine başlamış ve devam etmektedir. Koordinatörlüğümüz, Mevlana Değişim Programı, Proje Bazlı Mevlana Değişim Programı ve PAK-TÜRK Proje Programının koordinasyonunu, uluslararası iş birlik ve protokolleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Mevlana Kurum Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özgür YILMAZ          (Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi)

oyilmaz@istanbul.edu.tr

Ofis Sorumlusu

……..

mevlanaiuc@istanbul.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.*

*2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.

Mevlana Kimdir?

Programa adını veren Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi sevenlerince kullanılmış ve adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir.

XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; “Gel ne olursan ol, gel” dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul edilmektedir. UNESCO, Mevlana'nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.

Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mevlana'nın hayatında ve felsefesinde “değişim” önemli bir yer tutmaktadır.

Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin de yazarıdır.


Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 34249659-050-06-220 sayılı yazısı;

Bilindiği üzere, 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevlana Değişim Programı kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarımız ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi devam etmektedir.

Yükseköğretim sistemimizin uluslararasılaşma odaklı süreçlerinde, niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında, “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 akademik yılında Başkanlığımızca belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir.

“Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” hakkında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16.03.2016 tarihinde almış olduğu karar ekte gönderilmektedir.


Misyon

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mevlana Değişim Programı Ofisi eğitim, kültürel değişim ve birleşmeye olanak verecek global bir platform oluşturmak için sınırları kaldırma misyonuna sahiptir.

Vizyon

Ofisimiz, Yükseköğretim Kurulu’nun üzerinde önemle durduğu yükseköğretimin küreselleşmesi yaklaşımını hedef alarak ülkelerarası kültür, bilim ve eğitim paylaşımı için uluslararası yükseköğretim kurumları ile öğrenci/öğretim elemanı hareketliği ve ortak proje geliştirilmesine hizmet eden öncü bir birim olma vizyonuna sahiptir.