Belgeler / Formlar

ÖĞRENCİ
Başvuru Belgeleri
Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu
Yabancı Dil Belgesi (Varsa-TOEFL)
Aday Öğrenci Başvuru Formu
Transkript
Değişim Öncesi Hazırlanacak Belgeler
Gelen Öğrenci Belgeleri;
Öğrenci Beyannamesi 
Öğrenci Başvuru Formu 
Öğrenim Protokolü (Ders Dönemindeki Öğrenciler İçin) 
Öğrenim Protokolü (Tez Araştırma Dönemindeki Öğrenciler İçin) 
Öğrenci Kabul Belgesi 
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 
Öğrenci Bilgi Formu 
Değişim Başladıktan sonra Ders Değişikliği olması durumunda;
Ders Değişikliği Formu 
Giden Öğrenci İçin;
Öğrenci Beyannamesi 
Öğrenci Başvuru Formu 
Öğrenim Protokolü (Ders Dönemindeki Öğrenciler İçin) 
Öğrenim Protokolü (Tez Araştırma Dönemindeki Öğrenciler İçin) 
Öğrenci Kabul Belgesi 
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 
Değişim Başladıktan sonra Ders Değişikliği olması durumunda;
Ders Değişikliği Formu 
Değişimin Sonunda Teslim Edilecek Belgeler
Gelen/Giden Öğrenci:
Öğrenci Katılım Belgesi 
Öğrenci Nihai Raporu 
Akademik Rapor (Tez Araştırma Dönemindeki Öğrenciler İçin) 
Transkript (Ders Dönemindeki Öğrenciler İçin)
Not: Bütün belgeler 3’er nüsha halinde, orijinal ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

ÖĞRETİM ELEMANI
Hareketlilik Öncesi
Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı 
Öğretim Elemanı Bilgi Formu 
Hareketlilik Sonrası
Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu 
Öğretim Elemanı Katılım Belgesi 
Not: Bütün belgeler 3’er nüsha halinde, orijinal ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

SUNUMLAR
Mevlana Değişim Programı İle İlgili Sunumlar
Sunum 1 - Mevlana Değişim Programı 
Sunum 2 - Mevlana Değişim Programının Bütçesi, Kaynak Kullanımı ve Mali İşlemleri